Alates 2016. aasta septembrist on JJ-Street tantsukool annetanud iga osaleja treeningmakse pealt 1 euro heategevuslikul eesmärgil JJ-Street Laste ja Pere Fondi.

Nüüd on kõigil nendel noortel, kel siiani pole võimalust olnud tantsutreeningutes majanduslikult raske olukorra pärast osaleda, võimalus taotleda treeningmaksu täielikku katmist JJ-Street tantsukoolides üle Eesti. Fondi poolset toetust on võimalik taotleda treeningutele, mis leiavad aset ajavahemikus veebruar kuni mai 2017. Taotlusi on võimalik esitada kuni 30. aprillini 2017.

Rohkem infot: info@jjstreet.eu

JJ-Street tantsukooli koduleht, kus saate vaadata erinevate linnade treeningplaane: www.jjstreet.ee

Taotluse tingimused:
Toetust saavad taotleda 7-26-aastased noored (kui noor on alla 18-aastane, esitab taotluse lapsevanem või hooldaja).
Kui taotleja on üle 18-aasta vanune, siis tuleb täita taotluses enda andmetega nii lapsevanem/hooldaja andmed kui ka taotleja ehk tantsija andmed.

Taotlust saad kohe esitada SIIN.Начиная с сентября 2016 г. танцевальная школа JJ-Street передала в благотворительных целях в Фонд поддержки семьи и детей JJ-Street (JJ-Street Laste ja Pere Fond) 1 евро с суммы оплаты тренировок за каждого ученика.

И вот пришло время, когда при помощи собранной суммы будет выполнена поставленная цель. Речь идет о тех молодых людях, у которых в связи со сложным финансовым положением до сих пор не было возможности посещать танцевальные тренировки. И вот теперь появилась возможность ходатайствовать о получении полной поддержки (пособия) для оплаты тренировок в танцевальной школе JJ-Street по всей Эстонии. Пособие предоставляется до конца мая 2017 года. Ходатайство о получении пособия можно подавать до 1 февраля 2017 года.

Подробная информация: info@jjstreet.eu

Адрес домашней страницы танцевальной школы JJ-Street, на которой вы можете посмотреть расписание тренировок в разных городах: www.jjstreet.ee

Условия получения пособия:
О получении пособия могут ходатайствовать лица в возрасте от 7 до 26 лет (если лицо младше 18 лет, ходатайство подает родитель или опекун).
*Если лицу, подающему ходатайство, уже исполнилось 18 лет, в ходатайстве следует указать свои личные данные как на месте данных родителя/опекуна, так и на месте данных ходатайствующего лица, т.е. танцора.

Анкета подачи ходатайства здесь.