SA JJ-Street Laste ja Pere Fondi tegevuse eesmärgiks on eraldada abivajavatele lastele ja noortele ning nende peredele toetusi ja stipendiume huvitegevuses osalemiseks ja huvihariduse saamiseks. Siia ilmub edaspidi info toetuste ning stipendiumite taotlemise tingimuste ja korra kohta.