Kes me oleme?

JJ-Street Laste ja Pere Fond on 2013. aastal Eestis asutatud heategevusfond, mille eesmärgiks on toetada laste ja noorte huvitegevust ning huviharidust.

Noorte huviharidus ja huvitegevus on pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline (huvitegevus) süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks valitud huvialal (Noorsootöö strateegia 2006-2013).

 

Mida me teeme?

JJ-Street Laste ja Pere Fondi tegevuse eesmärgiks on toetada laste ja noorte huvitegevust ning huviharidust. Selleks kogume vahendeid juriidilisest ja eraisikutest annetajatelt ning eraldame abivajavatele lastele ja noortele ning nende peredele toetusi ja stipendiume huvitegevuses osalemiseks ja huvihariduse saamiseks.

Samuti pakub JJ-Street Laste ja Pere Fond noortele võimalust osaleda erinevates nii Eestis kui ka välismaal aset leidvates noorsooprojektides, mis toimuvad koostöös fondi mitmete partnerorganisatsioonidega.

 

Miks me seda teeme?

JJ-Street Laste ja Pere Fondi arvates on huviharidusel ülimalt oluline roll noore isiksuse kujunemise toetamisel hästi toimetulevaks ja eneseteostussuutlikuks ühiskonnaliikmeks. Huvitegevuses osalemine ning mitteformaalne haridus aitavad küll ka laste ja noorte vaba aega sisustada, kuid meie oleme veendunud, et lisaks sellele toetab huviharidus märkimisväärselt täiskasvanueas edukamat toimetulemist.