SA JJ-Street Laste ja Pere Fond võtab vastu annetusi ja toetusi kõigillt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt nii Eestist kui ka välismaalt.

Annetusi ja toetuseid saab teha SA JJ-Street Laste ja Pere Fondi Swedbanki arveldusarvele 221057500455.

Annetuse tegemisel JJ-Street Laste ja Pere Fondile, palume annetajal pangaülekande selgitustesse märkida oma isikukood. See kindlustab annetuse kajastamise annetaja eeltäidetud tuludeklaratsioonis. Alates 1. jaanuarist 2014 on SA JJ-Street Laste ja Pere Fond kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja (TmS § 11 lõige 1). Seega on 2014. aastast fondile tehtavad annetused residendist juriidilisele isikule maksuvabad 3% ulatuses samal aastal sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10 % ulatuses 1. jaanuariks lõppenud viimase kalendriaasta kasumist (TmS § 49 lõige 2 punkt 1-2).

Residendist füüsilise isiku annetused sihtasutusele on kuni 5% ulatuses isiku aastatulust maksuvabad (TmS § 27 lõige 1).